Thematisch werken


Mondeling Nederlands Nieuw is een jaarprogramma voor nieuwkomers van 6 t/m 11 jaar. Het bevat verhalen, activiteiten en afwisselende werkvormen. Het accent ligt op de verwerving van hoogfrequente basiswoorden en het stimuleren van de (beginnende) mondelinge interactie tussen de leerling en de leerkracht en tussen leerlingen onderling.
Centraal:


Het thema van MNN is leidend. De terugblik is een belangrijk onderdeel. Wat weten de leerlingen nog? Op deze manier worden woorden herhaald. Het doel wordt bij de start van de les benoemd. Elke dag werken we met “Het woord van de dag.” De kinderen verzamelen geleerde woorden en krijgen deze mee naar huis aan het eind van het thema.