Groepen


Afhankelijk van het aantal leerlingen heeft de Taalklas Aalsmeer  1 of 2 groepen. Een middenbouwgroep en een bovenbouwgroep. Het is afhankelijk van de samenstelling van de groep kinderen, hoe de groepen zijn opgebouwd. Het aantal leerlingen dat de Taalklas bezoekt, wisselt. We hebben plaats voor 28 leerlingen.