Ochtendprogramma


Al pratend de Nederlandse taal actief gebruiken is van groot belang. De dag starten we in de kring, waar we onderwerpen bespreken en de kinderen de ruimte krijgen om zelf te vertellen. Ze leren van elkaar en van hun onderlinge verschillen. Hun rugzak zit soms vol verhalen. In gesprek zijn met elkaar draagt bij aan een veilig klimaat met aandacht voor de werelden die de kinderen meebrengen. Zoveel mogelijk activiteiten worden aangegrepen om interactie tot stand te brengen. Tijdens de pauze kijken de kinderen bijvoorbeeld het jeugdjournaal. Hierover voert de leerkracht een gesprek met de leerlingen. De leerkrachten geven op zulke momenten taalsteun, zoals doorvragen, uitleggen en samenvatten. Waar nodig corrigeren ze en breiden ze taaluitingen terloops uit. 

Om de kinderen zoveel mogelijk structuur te bieden, werken we volgens vaste routines. Om dit zichtbaar te maken werken we met dagritme kaarten.

Indeling ochtend:
08.45 - 09.05  Start van de dag/kring
09.05 - 10.15  Zelfstandig werken met instructie van de leerkracht in groepjes
10.15 - 10.45  Pauze
10.45 - 11.20  Mondeling Nederlands Nieuw (klasdoorbrekend)
11.20 - 11.40  Lezen/spelling/woordenschat
11.40 - 11.45  Afsluiting van de ochtend