Afspraken


De Taalklas wil een veilige omgeving bieden. Uitgangspunten hierbij zijn grenzen en afspraken. Deze hebben we in beeld gebracht middels de posters die in school hangen. De leerkrachten maken gebruik van verschillende soorten materiaal om de sociaal emotionele vorming te bevorderen, zoals de methode Wereldreizigers en Pesten in perspectief.