Over Taalsmeer


We willen onze leerlingen veiligheid en geborgenheid garanderen, want dan alleen kan er sprake zijn van goed onderwijs.

-  Er is veel aandacht voor het individuele kind en zijn/haar achtergrond.
-  Er is veel aandacht voor sociale vaardigheden.
-  Ons onderwijs is gericht op het leren van de Nederlandse taal. De basisvaardigheden luisteren, spreken, lezen, schrijven en
       spellen staan centraal. 
-  Daarnaast krijgen de kinderen rekenen, schrijven, gym, zwemmen, knutselen, tekenen, muziek en drama.


Het onderwijs is gericht op het leren van de Nederlandse taal voor kinderen die korter dan een jaar in Nederland zijn. We bieden onderwijs aan nieuwkomers in de leeftijd van 6 tot ongeveer 12 jaar. De kinderen komen 5 dagen per week. We bieden een programma van 40 weken. In de eerste opvang draait alles om het opbouwen van contact, het willen en durven communiceren in een nieuwe taal.
Het programma dat de kinderen krijgen aangeboden bestaat o.a. uit woordenschat, klankonderwijs, technisch lezen, spelling en begrijpend lezen. De meertalige setting waarin kinderen opgroeien, is een belangrijk gegeven. Snelle ontwikkeling van Nederlands als tweede én de eigen taal zijn uitgangspunt voor het onderwijs in de fasen van integratie. Leren we een vreemde taal, dan gebruiken we onze eigen taal. Ze vormt bij nieuwkomers de springplank voor het leren van Nederlands.
 
Onze school is gehuisvest in IKC Triade. We starten in het schooljaar 2022-2023 met twee groepen. Er werken drie leerkrachten. Rineke, Anneke en Bettina. En er werken twee onderwijsassistenten; Betty en Elise. Zij verzorgen het onderwijs. Laura van Rossen geeft leiding aan Taalsmeer.
De kinderen zijn van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 14.30 uur welkom. Na ongeveer een jaar zullen ze uitstromen naar een school bij hen in de buurt. 
 
Stichting Jong Leren verzorgt namens de gemeente het onderwijs van Taalsmeer. Jong Leren is een stichting voor confessioneel basisonderwijs. Omdat de leerlingen die de Taalklas bezoeken, van verschillende basisscholen uit Aalsmeer komen, bieden wij geen levensbeschouwelijk onderwijs. Waarden als liefde, respect, verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid en geborgenheid zijn voor ons de basis waaruit we werken.
Met hart voor het kind en zorg voor elkaar. 


http://www.jl.nu