Schoolvakanties en vrije dagen


Onze vakanties en studiedagen zijn ook terug te vinden in de kalender op de website. 
 

Start Taalklas: maandag 23 augustus
Herfstvakantie: maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober
Kerstvakantie: vrijdag 24 december t/m vrijdag 7 januari
Voorjaarsvakantie:  maandag 21 februari t/m vrijdag 25 februari
Goede vrijdag + Pasen: vrijdag 15 april t/m maandag 18 april
Meivakantie: maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei
Hemelvaart: donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei
Pinksteren: maandag 6 juni
Zomervakantie: 18 juli t/m vrijdag 29 augustus

Studiedagen:

dinsdag 5 oktober
maandag 21 maart
woensdag 30 maart
dinsdag 7 juni

Speciale dagen:


Eerste schooldag: maandag 23 augustus
Schoolfotograaf: donderdag 26 en vrijdag 27 augustus
Sinterklaas: vrijdag 3 december, vrij om 12:00
Kerstviering: woensdag 22 december
Paasviering: donderdag 14 april
Sportdag: vrijdag 22 april, vrij om 14:00
Schoolreisje: woensdag 18 mei
Start zomervakantie: vrijdag 15 juli vrij om 12:00