Schooltijden


●    Schooltijd: 8.30-11.45 uur
●    Halverwege de ochtend hebben de kinderen een kwartier pauze
●    De kinderen worden door ouders gebracht, komen zelf of met de bus
●    TSO thuis of op stamschool