Ondersteuning door leerkrachten Taalklas


Indien er minder dan 14 leerlingen in de Taalklas zitten, bieden wij extra ondersteuning aan de basisscholen.  De leerkrachten van de Taalklas Aalsmeer bieden extra ondersteuning in de vorm van:


Doel: 


Organisatie: 


Aanmelden: