Tweedejaars nieuwkomers


Wanneer een leerling een jaar lang intensief onderwijs heeft gehad in de taalklas. Of wanneer een kleuter een jaar lang intensief kleuteronderwijs in het Nederlands heeft gehad, spreken we van tweedejaars nieuwkomers.
Tweedejaars nieuwkomers hebben extra woordenschataanbod nodig. Op onderstaande link staan veel tips en adviezen. Beschreven per jaargroep. Het ABC ondersteunt ouders en onderwijs bij allerlei vraagstukken rond leren en onderwijzen. Een daarvan is kennis op gebied van NT2. 

http://www.hetabc.nl/professionals/metropool/nieuwkomers/tweedejaars/