Nieuwkomers


Een nieuwkomer is een leerling die nieuw is in Nederland, hij/zij moet de Nederlandse taal nog leren. Het kunnen kinderen zijn van asielzoekers, kinderen van arbeidsmigranten of kinderen die naar Nederland komen vanwege gezinshereniging. In Aalsmeer is ervoor gekozen om kleuters op te vangen op de stamscholen. In de Taalklas bieden we onderwijs aan nieuwkomers in de leeftijd van 6 tot ongeveer 12 jaar. De kinderen komen 4 ochtenden per week naar de Taalklas. De overige dagdelen volgen ze onderwijs op hun stamschool. Het programma dat de kinderen bij ons krijgen aangeboden, bestaat o.a. uit woordenschat, klankonderwijs, technisch lezen, spelling en begrijpend lezen. Rekenen (en overige vakken) vinden dus plaats op de stamschool.
Hieronder volgen tips en adviezen voor de leerkracht van de stamgroep.