Het onderwijs in de Taalklas is gericht op het leren van de Nederlandse taal. We bieden onderwijs aan nieuwkomers in de leeftijd van 6 tot ongeveer 12 jaar. De kinderen komen 4 ochtenden per week naar de Taalklas. De overige dagdelen volgen ze onderwijs op hun stamschool. We bieden een programma van 40 weken. In de eerste opvang draait alles om het opbouwen van contact, het willen en durven communiceren in een nieuwe taal. Het programma dat de kinderen krijgen aangeboden bestaat o.a. uit woordenschat, klankonderwijs, technisch lezen, spelling en begrijpend lezen. De meertalige setting waarin kinderen opgroeien, is een belangrijk gegeven. Snelle ontwikkeling van Nederlands als tweede én de eigen taal zijn uitgangspunt voor het onderwijs in de fasen van integratie. Leren we een vreemde taal, dan gebruiken we onze eigen taal. Ze vormt bij nieuwkomers de springplank voor het leren van Nederlands.
ONZE SCHOOL 

Onze school is gehuisvest in een locatie die staat op het terrein van de Hoeksteen. Op dit moment bestaat de Taalklas uit een groep.
In de taalklas werken 2 leerkrachten. Rineke van 't Wout en Debora Borgman. Zij verzorgen het onderwijs. Heleen Broerse-Boterman geeft leiding aan de Taalklas.
De Taalklas zal vanaf augustus 2018 deel uit gaan maken van IKC Triade (integraal kindcentrum). Triade is een samenwerking tussen twee basisscholen en de kinderopvang.
 
JongLeren verzorgt namens de gemeente het onderwijs in de Taalklas Aalsmeer. JongLeren is een stichting voor confessioneel basisonderwijs. Omdat de leerlingen die de Taalklas bezoeken, van verschillende basisscholen uit Aalsmeer komen, bieden wij geen levensbeschouwelijk onderwijs. Waarden als liefde, respect, verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid en geborgenheid zijn voor ons de basis waaruit we werken.
Met hart voor het kind en zorg voor elkaar. 

AANMELDEN EN INSCHRIJVEN

Een leerling wordt eerst aangemeld bij de stamschool. Vervolgens kan het bij ons ingeschreven worden. Het aanmeldformulier wordt ingevuld door de intern begeleider van de stamschool. Ook kan de stamschool busvervoer aanvragen bij de gemeente. 


 

LAATSTE NIEUWS

Onze klas

01 november 2018


Herfst

04 oktober 2018
Inmiddels zijn we alweer een tijdje van start in de Taalklas. We hebben nu 22 kinderen die 4 ochtenden in de week Nederlands komen leren. De herfst is begonnen en dit betekent dat we naast de woorden van de thema's uit de lessen, ook de herfstwoorden oefenen.Deze mooie praatplaten, zijn nieuw sinds dit jaar. We hangen ze op, gebruiken ze in de lessen en de kinderen werken met dezelfde woorden op de computer.
 
lees meer...

OVER DE
TAALKLAS AALSMEER 

We willen onze leerlingen veiligheid en geborgenheid garanderen, want dan alleen kan er sprake zijn van goed onderwijs.

●    Er is veel aandacht voor het individuele kind en zijn/haar achtergrond.
●    Er is veel aandacht voor sociale vaardigheden.
●    Ons onderwijs is gericht op het leren van de Nederlandse taal. De basisvaardigheden luisteren, spreken, lezen, schrijven en spellen staan centraal. 

Inlog Muiswerk

Kinderen kunnen zelf inloggen bij het programma Muiswerk om hier thuis mee aan de slag te gaan, door te klikken op onderstaande link:
http://online.muiswerken.nl/triade 
 

KALENDER

  • 30 mei 2019 Hemelvaartsdag - vrij
  • 31 mei 2019 vrij
  • 07 juni 2019 Vrij - geen Taalklas

naar de volledige kalender...